Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:1 Torsdag 2017-09-14 kl. 10:00

Torsdag 2017-09-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:1
Datum och tid: 2017-09-14 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Biogas i naturgasnätet (NU7)
Beredning
Prop. 2016/17:202
Föredragande: RB

2. Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globalisering (NU8)
Beredning
KOM(2017) 240
Föredragande: CR

3. Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globalisering (NU8)
Fråga om att ge skatteutskottet tillfälle att yttra sig över KOM(2017) 240.
Föredragande: JF

4. EU-frågor
a) Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

b) Information om ordförandeskapets prioriteringar
Föredragande: AF

5. Inbjudningar och besök
Föredragande: JF

6. Internationella konferenser
Föredragande: JF

7. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

8. Återrapport från delegationsresor

9. Information om ärendeplan hösten 2017
Föredragande: JF

10. Kanslimeddelanden

11. Ev. övriga ärenden

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 september kl. 10.00, därefter tisdagen den 26 september kl. 11.00.

Bilagor