Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:11 Tisdag 2017-11-28 kl. 11:00

Tisdag 2017-11-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:11
Datum och tid: 2017-11-28 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Kapitaltillskott till Postnord AB (NU3y)
Justering
Prop. 2017/18:39
Föredragande: FJ

3. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

4. Kanslimeddelanden

5. Ev. övriga ärenden

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 november kl. 10.00.

Bilagor