Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:19 Torsdag 2018-03-15 kl. 10:00

Torsdag 2018-03-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:19
Datum och tid: 2018-03-15 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Information om effekter av USA:s beslut att införa skyddstullar på stål och aluminium
Generaldirektör Anna Stellinger och utredare Björn Strenger, Kommerskollegium, chef för representationen Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionens Stockholmskontor samt verkställande direktör Ylva Berg, chefsekonom Lena Sellgren och senior analytiker Magnus Runnbeck, Business Sweden, lämnar information.

2. Justering av protokoll

3. Handelspolitik (NU11)
Justering
Motioner
Föredragande: CR

4. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om marknadskontroll av produkter (NU26)
Justering
KOM(2017) 795
Föredragande: AF

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 mars kl. 10.00.

* Efter avslutat sammanträde finns ev. möjlighet att ställa enskilda frågor till företrädare för Kommerskollegium och Business Sweden.

Bilagor