Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:2 Tisdag 2017-09-26 kl. 11:00

Tisdag 2017-09-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:2
Datum och tid: 2017-09-26 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen
Statsrådet Mikael Damberg, Näringsdepartementet, lämnar information om regeringens syn på utvecklingen inom Post Nord AB.

3. Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan EU och SADC-staterna
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Prop. 2017/18:210 och ev. följdmotioner
Föredragande: CR

4. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

5. Godkännande av reseredogörelser
Föredragande: JF

6. Inbjudningar
Föredragande: JF

7. Kanslimeddelanden

8. Ev. övriga ärenden

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 oktober kl. 11.00.

Bilagor