Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:20 Torsdag 2018-03-22 kl. 10:00

Torsdag 2018-03-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:20
Datum och tid: 2018-03-22 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Näringspolitik (NU12)
Justering
Motioner
Föredragande: MK/AF

3. Mottagande av motion
Föredragande: JF

4. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

5. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

6. Fråga om mottagande av besök från Frankrikes nationalförsamling
Föredragande: JF

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga ärenden
Datum för avslutningsmiddag

9. Postnord AB
(kl. 10.30) Statsrådet Mikael Damberg, Näringsdepartementet, lämnar information.

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 mars kl. 11.00.

Bilagor