Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:21 Tisdag 2018-03-27 kl. 11:00

Tisdag 2018-03-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:21
Datum och tid: 2018-03-27 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen
Statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet, lämnar information inför allmänna rådet (GAC) den 12 april.

3. Förstärkt följerätt (NU14)
Beredning
Prop. 2017/18:92 och motioner
Föredragande: FJ

4. Myndighetsuppgifter på elområdet (NU17)
Beredning
Prop. 2017/18:93
Föredragande: FJ

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga ärenden
Datum för avslutningsmiddag

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 april kl. 10.00.

Bilagor