Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:22 Torsdag 2018-04-12 kl. 10:00

Torsdag 2018-04-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:22
Datum och tid: 2018-04-12 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Myndighetsuppgifter på elområdet (NU17)
Justering
Prop. 2017/18:93
Föredragande: FJ

3. Information från SKL
Regionråden Robert Uitto (S), Christina Mattisson (S) och Dag Hultefors (M), sektionschef Katrien Vanhaverbeke och sakkunnig tjänsteman Ellinor Ivarsson informerar om SKL:s syn på den framtida sammanhållningspolitiken.

4. Information från Tillväxtanalys
(kl. 10.30) Generaldirektör Sonja Daltung informerar om myndighetens uppdrag och analys- och utvärderingsplan.

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2017/18:75
Föredragande: AF

6. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2017
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skrivelse 2017/18:118 och motioner
Föredragande: AF

7. Godkännande av protokoll om anslutning till frihandelsavtalet mellan å ena sidan Europeiska unionen och dess medlemsstater och å andra sidan Colombia och Peru, för att ta hänsyn till Ecuadors anslutning
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Prop. 2017/18:160
Föredragande: CR

8. Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2017/18:146 och motioner
Föredragande: JF

9. Anmälan av inkommen skrivelse

10. Fråga om deltagande i ordförandekonferens om energifrågor i Bulgarien den 13-14 maj
Föredragande: JF

11. Inbjudningar och besök
Föredragande: JF

12. Information om statliga bolagsstämmor
Föredragande: JF

13. Kanslimeddelanden

14. Ev. övriga ärenden

15. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 april kl. 10.00.

Bilagor


Kommande sammanträden
19 april (kl. 10.00)
24 april (kl. 11.00)
26 april (kl. 10.00)
3 maj (kl. 10.00)
15 maj (kl. 11.00)
17 maj (kl. 10.00)
22 maj (kl. 11.00)
24 maj (kl. 10.00)
29 maj (kl. 11.00)
31 maj (kl. 10.00)
5 juni (kl. 11.00)
7 juni (kl. 10.00)
12 juni (kl. 11.00)
14 juni (kl. 10.00)
19 juni (kl. 11.00)
30 augusti (kl. 11.00 Obs! tiden, vid behov)

Kommande kammarbehandling
18 april NU12 Näringspolitik
18 april NU17 Myndighetsuppgifter på elområdet
16 maj NU13 Förbud mot utvinning av uran
16 maj NU14 Förstärkt följerätt
16 maj NU15 Energimärkning
29 maj NU16 En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri
29 maj NU18 Det samlade stödet till solel
5 juni NU19 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder
5 juni NU20 Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor
5 juni NU21 Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning
12 juni NU24 Statligt ägda bolags särskilt beslutade samhällsuppdrag
12 juni NU25 Omvandlingen av Kiruna och Malmberget
15 juni NU22 Energipolitikens inriktning
15 juni NU23 Elmarknadsfrågor
15 juni NU27 Naturgasförsörjning

Inbokade besök i utskottet
19 april Svensk Torv informerar om verksamheten (kl. 10.00)
19 april Riksrevisor Ingvar Mattsson om granskningsrapporten Det samlade stödet till solel (kl. 10.30)
25 april Möte med delegation från Frankrike (kl. 9.00–10.00)
26 april Riksrevisor Ingvar Mattsson om granskningsrapporterna Statligt ägda bolags samhällsuppdrag och Omvandlingen av Kiruna och Malmberget (kl. 10.00)
16 maj Veteranföreningen besöker utskottet (kl. 14.30–15.30)
17 maj Information inför FAC-Handel den 22 maj (kl. 10.00)
22 maj Statssekreterare Oscar Stenström för information inför KKR den 28–29 maj (kl. 11.00)
24 maj Näringsdepartementet för information inför KKR den 28–29 maj
24 maj Justitiedepartementet för information inför KKR den 28–29 maj
7 juni Information inför TTE-Energi den 11 juni (kl. 10.00)

Inbokade besök och resor

Övrigt
30 maj Avslutningsmiddag