Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:23 Torsdag 2018-04-19 kl. 10:00

Torsdag 2018-04-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:23
Datum och tid: 2018-04-19 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Svensk torv
Tillförordnad VD Ingrid Kyllerstedt Norberg och ordförande Torbjörn Claesson, Svensk torv, energitorvexpert Fredrik Borg Dunge, Neova och växttorvsexpert Sofia Ekmark, Hasselfors Garden, informerar om verksamheterna.

3. Information från Riksrevisionen
(kl. 10.30) Riksrevisor Ingvar Mattsson informerar om granskningsrapporten Det samlade stödet till solel (RIR 2017:29).

4. Förbud mot utvinning av uran (NU13)
Beredning
Prop. 2017/18:212 och motioner
Föredragande: RB

5. Inhämtande av yttrande
Fråga om att inhämta yttrande över proposition 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder och följdmotioner.
Föredragande: JF

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 april kl. 10.00.

Bilagor