Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:24 Torsdag 2018-04-26 kl. 10:00

Torsdag 2018-04-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:24
Datum och tid: 2018-04-26 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017 (NU5y)
Justering
Skr. 2017/18:75
Föredragande: AF

3. Statligt ägda bolag med samhällsuppdrag
Riksrevisor Ingvar Mattsson, enhetschef Daniel Sunesson, revisionsdirektör Jörgen Appelgren, och ämnessakkunnig Dimitrios Ioannidis, Riksrevisionen, informerar om granskningsrapporten (RIR 2017:37).

4. Omvandlingen av Kiruna och Malmberget
Riksrevisor Ingvar Mattsson, enhetschef Daniel Sunesson och revisor Emilia Johansson, Riksrevisionen, informerar om granskningsrapporten (RIR 2017:34).

5. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning (NU15)
Beredning
Prop. 2017/18:227 och ev. motioner
Föredragande: MK

6. En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri (NU16)
Beredning
Skr. 2017/18:202 och motioner
Föredragande: MK

7. En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (NU19)
Beredning
Prop. 2017/18:179 och motioner
Föredragande: CR

8. Anmälan av inkomna EU-dokument

9. Anmälan av inkomna skrivelser

10. Kanslimeddelanden

11. Ev. övriga ärenden

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 maj kl. 10.00.

Bilagor