Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:25 Torsdag 2018-05-03 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:25
Datum och tid: 2018-05-03 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Förbud mot utvinning av uran (NU13)
Justering
Prop. 2017/18:212 och motioner
Föredragande: RB

3. Förstärkt följerätt (NU14)
Justering
Prop. 2017/18:92 och motioner
Föredragande: FJ

4. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning (NU15)
Justering
Prop. 2017/18:227
Föredragande: MK

5. Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel (NU18)
Beredning
Skr. 2017/18:181 och motioner
Föredragande: FJ

6. Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor (NU20)
Beredning
Prop. 2017/18:222
Föredragande: MK

7. Vårändringsbudget för 2018
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2017/18:99 och ev. följdmotioner
Föredragande: AF

8. Årsredovisning för staten 2017
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2017/18:101 och ev. följdmotioner
Föredragande: AF

9. 2018 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Prop. 2017/18:100 punkterna 2 och 5 och ev. följdmotioner
Föredragande: AF

10. Vattenmiljö och vattenkraft
Fråga om yttrande till civilutskottet
Prop. 2017/18:243 och ev. följdmotioner
Föredragande: FJ

11. En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (NU19)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:179 och motioner
Föredragande: CR

12. Kanslimeddelanden

13. Ev. övriga ärenden

14. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 maj kl. 11.00.

Bilagor