Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:26 Tisdag 2018-05-15 kl. 11:00

Tisdag 2018-05-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:26
Datum och tid: 2018-05-15 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Business Sweden
Verkställande direktör Ylva Berg och Vice President Marcom & Digitalisation Charlotte Rylme, informerar om verksamheten.

3. Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller annan läsnedsättning (NU21)
Beredning
Prop. 2017/18:241
Föredragande: FJ

4. Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen (NU27)
Beredning
Prop. 2017/18:251
Föredragande: FJ

5. En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (NU19)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:179 och motioner
Föredragande: CR

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 maj kl. 10.00.

Bilagor