Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:28 Tisdag 2018-05-22 kl. 11:00

Tisdag 2018-05-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:28
Datum och tid: 2018-05-22 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri (NU16)
Justering
Skr. 2017/18:202 och motioner
Föredragande: MK

2. Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel (NU18)
Justering
Skr. 2017/18:181 och motioner
Föredragande: FJ

3. Överläggning med regeringen
Överläggning med statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 28–29 maj, om förslag till förordning om ömsesidigt erkännande av varor (punkt 4 på dagordningen).

4. Information från regeringen
Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, lämnar information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 28–29 maj (punkterna 3, 5 och 6 (delvis) på dagordningen).

5. Elmarknadsfrågor (NU23)
Beredning
Prop. 2017/18:237 och motion
Föredragande: MK

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 maj kl. 10.00.

Bilagor