Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:29 Torsdag 2018-05-24 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:29
Datum och tid: 2018-05-24 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (NU19)
Justering
Prop. 2017/18:179 och motioner
Föredragande: CR

3. Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor (NU20)
Justering
Prop. 2017/18:222
Föredragande: MK

4. Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller annan läsnedsättning (NU21)
Justering
Prop. 2017/18:241
Föredragande: FJ

5. Vattenmiljö och vattenkraft (NU6y)
Justering
Prop. 2017/18:243 och motioner
Föredragande: FJ

6. Information från regeringen
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet, lämnar information inför konkurrenskraftrådet (KKR) den 28–29 maj (punkterna 6c, 6aii och 6v på dagordningen).

7. Riksrevisionens rapport om omvandlingen av Kiruna och Malmberget (NU25)
Beredning
Skr. 2017/18:170
Föredragande: CR

8. Inkommande besök

9. Inkomna EU-dokument

10. Kanslimeddelanden

11. Ev. övriga ärenden

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 juni kl. 11.00 NB! Inget sammanträde den 29 maj, 31 maj eller 5 juni.

Bilagor