Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:30 Torsdag 2018-06-07 kl. 11:00

Torsdag 2018-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:30
Datum och tid: 2018-06-07 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Energipolitikens inriktning (NU22)
Justering
Prop. 2017/18:228 och motioner
Föredragande: RB

3. Elmarknadsfrågor (NU23)
Justering
Prop. 2017/18:237 och motion
Föredragande: MK

4. Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag (NU24)
Justering
Skr. 2017/18:172 och motion
Föredragande: JF

5. Riksrevisionens rapport om omvandlingen av Kiruna och Malmberget (NU25)
Justering
Skr. 2017/18:170
Föredragande: CR

6. Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen (NU27)
Justering
Prop. 2017/18:251
Föredragande: JF

7. Information från regeringen
Statssekreterare Emil Högberg, Miljö- och energidepartementet, lämnar information inför TTE-energi den 11 juni.

8. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster
Beredning och ev. beslut
KOM(2018) 238
Föredragande: AF

9. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om märkning av däck
Beredning och ev. beslut
KOM(2018) 296
Föredragande: AF

10. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om kompletterande skyddscertifikat för läkemedel
Beredning och ev. beslut
KOM(2018) 317
Föredragande: MK

11. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till fyra förordningar för nästa strukturfondsperiod
Beredning och ev. beslut
KOM(2018) 372–375
Föredragande: JF

12. Beslut om att bjuda in civilutskottet till sammanträdet den 14 juni för information om betaltider i näringslivet
Föredragande: JF

13. Beslut om att sammanträda under arbetsplenum i kammaren torsdagen den 14 juni (kl. 11.00) och tisdagen den 19 juni (kl. 13.00)
Föredragande: JF

14. Inkommande besök
Föredragande: JF

15. Kanslimeddelanden

16. Ev. övriga ärenden

17. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 juni. 11.00.


Bilagor