Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:32 Tisdag 2018-06-19 kl. 13:00

Tisdag 2018-06-19 kl. 13:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:32
Datum och tid: 2018-06-19 13:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Förslag till förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i gränsöverskridande sammanhang
Tjänstemän från Näringsdepartementet lämnar information angående KOM(2018) 373 och regeringens bedömning av förslagets förenlighet med subsidiaritetsprincipen.

3. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om en mekanism för att lösa problem i gränsöverskridande sammanhang
Fortsatt beredning och ev. beslut
KOM(2018) 373
Föredragande: AF

4. Kanslimeddelanden

5. Ev. övriga ärenden

6. Bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 juni kl. 14.30.


Bilagor