Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:33 Tisdag 2018-06-19 kl. 14:30

Tisdag 2018-06-19 kl. 14:30

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:33
Datum och tid: 2018-06-19 14:30
Plats: RÖ 4-27

1. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om en mekanism för att lösa problem i gränsöverskridande sammanhang
Ev. Justering
KOM(2018) 373
Föredragande: AF

2. Kanslimeddelanden

3. Ev. övriga ärenden

4. Bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 augusti kl. 11.00.


Bilagor