Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:4 Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:4
Datum och tid: 2017-10-17 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Biogas i naturgasnätet (NU7)
Justering
Prop. 2016/17:202
Föredragande: RB

3. Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan EU och SADC-staterna (NU2y)
Justering
Prop. 2017/18:210 och motion
Föredragande: CR

4. Kanslimeddelanden

5. Ev. övriga ärenden

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 oktober kl. 10.00.


Bilagor