Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:5 Torsdag 2017-10-19 kl. 10:00

Torsdag 2017-10-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:5
Datum och tid: 2017-10-19 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Ändringar i konkurrenslagen (NU5)
Justering
Prop. 2017/18:15
Föredragande: JF

3. Lagändring till följd av en samlad förordning om EU-varumärken (NU6)
Justering
Prop. 2016/17:221
Föredragande: FJ

4. Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globalisering (NU8)
Justering
KOM(2017) 240
Föredragande: CR/AF

5. Yttrande till finansutskottet (NU1y)
Justering
Prop. 2017/18:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller budgetens utgiftsramar
Föredragande: AF

6. Inkommande besök
Föredragande: JF

7. Kanslimeddelanden

8. Ev. övriga ärenden

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 oktober kl. 11.00 (vid behov), därefter torsdagen den 26 oktober kl. 10.00.

Bilagor