Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:7 Tisdag 2017-11-07 kl. 11:00

Tisdag 2017-11-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:7
Datum och tid: 2017-11-07 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen
Statsrådet Sven-Erik Bucht, Näringsdepartementet, lämnar information inför allmänna rådet (GAC) den 15 november.

3. Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen
Beredning och ev. beslut
KOM(2017) 495
Föredragande: AF

4. Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av förordning vad gäller ändringarna av medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning och målet Europeiskt territoriellt samarbete
Beredning och ev. beslut
KOM(2017) 565
Föredragande: AF

5. Mottagande av motion
Föredragande: JF

6. EU-frågor
a) Skriftlig information från regeringen om geoblockering
Föredragande: JF

b) Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

7. Fråga om deltagande i interparlamentarisk konferens om framtiden för sammanhållningspolitiken
Föredragande: JF

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 november kl. 10.00.

Bilagor