Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:10 Tisdag 2018-11-27 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:10
Datum och tid: 2018-11-27 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB)
Information
Verkställande direktör Jan Moström, direktör prospektering, strategi och affärsutveckling Pierre Heeroma och direktör kommunikation och samhällskontakter Bo Krogvig

3. Kanslimeddelanden

4. Ev. övriga ärenden

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 december kl. 10.00.

Bilagor