Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:12 Tisdag 2018-12-11 kl. 11:00

Tisdag 2018-12-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:12
Datum och tid: 2018-12-11 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Lagstiftningspaket för sammanhållnings politiken 2021–2027
Överläggning
Statsrådet Sven-Erik Bucht, Näringsdepartementet

3. Förslag om ändring av direktiv om energieffektivitet och förordning om styrningen av energiunionen på grund av Storbritanniens utträde ur EU
Subsidiaritetsprövning och ev. beslut
COM(2018) 744
Föredragande: AF

4. Näringsliv (NU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: LS

5. Regional tillväxt (NU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: CR

6. Energi (NU3)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: MK

7. Utskottets planering

a) Beslut om att ställa in planerat sammanträde tisdagen den 18 december kl. 11.00

b) Reviderad tidsplan för beredning av budgetproposition 2019 och motioner

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Onsdagen den 12 december kl. 17.00 (eller 15 min. efter avslutad votering om den avslutas efter kl. 17.00)

Bilagor