Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:13 Onsdag 2018-12-12 kl. 17:00

Onsdag 2018-12-12 kl. 17:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:13
Datum och tid: 2018-12-12 17:00
Plats: RÖ 4-27

1. Regional tillväxt (NU2)
Justering
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: CR

2. Kanslimeddelanden

3. Ev. övriga ärenden

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 december kl. 10.00.

Bilagor