Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:14 Torsdag 2018-12-13 kl. 10:00

Torsdag 2018-12-13 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:14
Datum och tid: 2018-12-13 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Rådet för transport, telekommunikation och Energi (TTE) den 19 december 2018
Information
Statssekreterare Emil Högberg, Miljö- och energidepartementet

3. Energi (NU3)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Expeditions- och rättschef Lena Ingvarsson, kansliråd Maria Åhs, ämnesråden Magnus Blümer och Marie Glanell samt departementssekreterare Åsa Persson, Miljö- och energidepartementet, svarar på frågor om ev. effekter av anslagsförändringar.

4. Kanslimeddelanden

5. Ev. övriga ärenden

6. Nästa sammanträde
Fredagen den 14 december kl. 11.00 eller 15 min. efter avslutad debatt om den slutar efter kl. 11.00

Bilagor