Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:15 Fredag 2018-12-14 kl. 11:00

Fredag 2018-12-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:15
Datum och tid: 2018-12-14 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Näringsliv (NU1)
Justering
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: LS

3. Energi (NU3)
Justering
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: MK

4. Kanslimeddelanden

5. Ev. övriga ärenden

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 december kl. 10.00.

Bilagor