Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:16 Torsdag 2018-12-20 kl. 10:00

Torsdag 2018-12-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:16
Datum och tid: 2018-12-20 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Statliga företag (NU4)
a) Beredningsprocessen
Föredragande: JF

b) Beredning
Skr. 2017/18:140 och motioner
Föredragande: FJ

3. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

4. Allmänna motionstiden 2018/19
Information om utfall
Föredragande: JF

5. Utrikes resor
Information
Föredragande: JF

6. Bemyndigande att inhämta regeringens bedömning
Beslut
Fråga om att bemyndiga ordföranden att inhämta regeringens bedömning över ett eventuellt inkommet subsidiaritetsärende under juluppehållet

7. Bemyndigande att justera dagens protokoll
Beslut
Fråga om att bemyndiga ordföranden att justera dagens protokoll

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. sta sammanträde
Torsdagen den 17 januari kl. 10.00.

Bilagor