Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:17 Torsdag 2019-01-17 kl. 10:00

Torsdag 2019-01-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:17
Datum och tid: 2019-01-17 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Förslag om möjliggörande av en fortsättning för två territoriella samarbetsprogram i samband med Storbritanniens utträde ur EU
Subsidiaritetsprövning och ev. beslut
COM(2018) 892
Föredragande: AF

2. Inkomna EU-dokument
a) Anmälan av inkomna EU-dokument

b) Information om skyddsåtgärder på stål
Föredragande: AF

3. OECD-konferens i Paris
Ev. beslut om deltagande
Föredragande: JF

4. Planerade besök
Information
Föredragande: JF

5. Verksamheten vid Affärsverket svenska kraftnät
Information om affärsverkets arbete med elnätsavgifter och säkerhetsfrågor.
Generaldirektör Ulla Sandborgh, tf kommunikationschef Maria Örtenholm och säkerhetschef Erik Nordman, Affärsverket svenska kraftnät

6. Energimyndigheten, Affärsverket svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen (kl. 10.30)
Information
Generaldirektör Robert Andrén och enhetschef Martina Högberg, Energimyndigheten
Generaldirektör Ulla Sandborgh och tf kommunikationschef Maria Örtenholm, Affärsverket svenska kraftnät
Generaldirektör Anne Vadasz Nilsson och ställföreträdande generaldirektör Tony Rosten, Energimarknadsinspektionen

7. Verksamheten vid Affärsverket svenska kraftnät (kl. 12.00)
Information
Statsrådet Ibrahim Baylan och pressekreterare Sami Mashial, Statsrådsberedningen, departementsråd Magnus Blümer, ämnessakkunnig Fredrik Norlund och kansliråd Eva Centeno López, Miljö- och energidepartementet

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 januari kl. 11.00.

Bilagor