Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:19 Torsdag 2019-01-24 kl. 10:00

Torsdag 2019-01-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:19
Datum och tid: 2019-01-24 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning (NU6)
Beredning
Prop. 2018/19:26
Föredragande: FJ

3. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

4. Kanslimeddelanden

5. Patent- och registreringsverket, Konkurrensverket och Bolagsverket
Information
Generaldirektör Peter Strömbäck och marknads- och kommunikationschef Margareta Ternell, Patent- och registreringsverket
Generaldirektör Rikard Jermsten och avdelningschef Hanna Witt, Konkurrensverket
Generaldirektör Annika Stenberg och direktör Inga Otmalm, Bolagsverket

6. Vissa EU-frågor (Dagordningspunkten utgår)
Information om direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, EU:s anslutning till Lissabonsystemet och tilläggsskydd för läkemedel
Statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 februari kl. 11.00, därefter torsdagen den 7 februari kl. 10.00.

Bilagor