Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:2 Torsdag 2018-10-04 kl. 10:00

Torsdag 2018-10-04 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:2
Datum och tid: 2018-10-04 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn (NU6)
Beredning
Prop. 2017/18:267
Föredragande: FJ

3. En nationell rymdstrategi
Fråga om yttrande till utbildningsutskottet och ev. beredning
Skr. 2017/18:259 och motioner
Föredragande: MK

4. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ändring av förordning (EU) nr 1303/2013
Subsidiaritetsprövning och ev. beslut
COM(2018) 614
Föredragande: AF

5. Introduktion om näringsutskottets verksamhet

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 18 oktober kl. 10.00 (vid behov).Efter sammanträdet
Introduktion till utskottsarbetet (ca 30 minuter)

Bilagor