Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:20 Tisdag 2019-02-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-02-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:20
Datum och tid: 2019-02-05 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Val av vice ordförande
(omedelbar justering)

2. Justering av protokoll

3. Vissa EU-frågor
Statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet
Information om:
a) direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden,
b) EU:s anslutning till Lissabonsystemet
c) tilläggsskydd för läkemedel

4. Statliga bolag (NU4)
Beredning 2
skr. 2017/18:140 och motioner
Föredragande: FJ

5. Kommissionens meddelande om den inre marknaden i en värld som förändras (NU10)
Beredning
COM(2018) 772
Föredragande: AF

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 februari kl. 10.00.

Bilagor