Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:21 Torsdag 2019-02-07 kl. 10:00

Torsdag 2019-02-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:21
Datum och tid: 2019-02-07 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning (NU6)
Justering
Prop. 2018/19:26
Föredragande: FJ

3. Almi Företagspartner AB
Information om verksamheten
Koncernchef och vd Göran Lundwall, vd Almi Invest Mikael Karlsson och vd Almi Väst Sara Wallin

4. Näringspolitik (NU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: LS, AF

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 februari kl. 10.00.

Bilagor