Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:22 Torsdag 2019-02-14 kl. 10:00

Torsdag 2019-02-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:22
Datum och tid: 2019-02-14 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Statliga bolag (NU4)
Justering
Skr. 2017/18:140 och motioner
Föredragande: FJ

3. Konkurrenskraftsrådet (KKR) den 18–19 februari 2019
Information (punkterna 3–6 på KKR:s dagordning)
Statssekreterare Emil Högberg, Näringsdepartementet

4. Regeringens prioriteringar för framtidens inre marknad
Information
Statssekreterare Emil Högberg, Näringsdepartementet

5. Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Information om verksamheten
Generaldirektör Lena Söderberg och bergmästare Åsa Persson

6. Regional tillväxtpolitik (NU8)
Beredning 1
Motioner
Föredragande: LH

7. Utskottets ärendeplan våren 2019
Föredragande: JF

8. Inbjudan till möte om den gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken
Föredragande: JF

9. Utskottets resor
Föredragande: JF

10. Beredningsprocessen
Föredragande: JF

11. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

12. Kanslimeddelanden

13. Ev. övriga ärenden

14. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 februari kl. 11.00.

Påminnelse om inbjudan från TU att delta i möte med Postnord torsdagen den 14 februari kl. 9.00 (Plats: TU:s sessionssal, RÖ7-23)
Bilagor