Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:23 Tisdag 2019-02-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-02-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:23
Datum och tid: 2019-02-26 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Val av ordförande
Med anledning av Lars Hjälmereds (M) ledighet från riksdagsuppdraget den 25 februari – 10 maj 2019
Beslut (omedelbar justering)

2. Justering av protokoll

3. Rådet för transport, telekommunikation och Energi (TTE) den 4 mars 2019
Information om dagordningspunkterna 3, 4 och 5i
Statssekreterare Sebastian De Toro, Infrastrukturdepartementet

4. Konsekvenser för Sverige av ett avtalslöst Brexit
Information
Statssekreterare Sebastian De Toro, Infrastrukturdepartementet

5. EU:s förhandlingsmandat med USA
Information om bemyndigande att inleda förhandlingar med USA om dels avskaffande av tullar på industrivaror (COM(2019) 16), dels bedömning av överensstämmelse (COM(2019) 15)
Statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet

6. Konsekvenser för Sverige av ett avtalslöst Brexit
Information
Statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet

7. Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB (NU9)
Beredning 1
Prop. 2017/18:40 och motioner
Föredragande: FJ

8. Kommissionens meddelande om den inre marknaden i en värld som förändras (NU10)
Beredning 2
COM(2018) 772
Föredragande: AF

9. Utskottets resor
Föredragande: JF

10. Inbjudan Nordiska rådet dialogmöte om EU:s energipolitik
Föredragande: JF

11. Återrapport från OECD-konferens
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) och Åsa Eriksson (S)

12. Kanslimeddelanden

13. Ev. övriga ärenden

14. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 mars kl. 11.00.

Bilagor