Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:24 Tisdag 2019-03-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:24
Datum och tid: 2019-03-05 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Riksdagens EU-samordning
Information
Sekretariatschef Tuula Zetterman och riksdagens representant i Bryssel Livia Spada

3. Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB (NU9)
Beredning 2
Prop. 2017/18:40 och motioner
Föredragande: FJ

4. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller sysselsättningsinitiativet för unga
Beredning och ev. beslut
COM(2019) 55
Föredragande: AF

5. Utskottets resor
Föredragande: JF

6. Deltagare Nordiska rådets möte om EU:s energipolitik
Föredragande: JF

7. Fråga om deltagande i Öppet hus i riksdagen
Föredragande: JF

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 mars kl. 10.00.

Bilagor