Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:25 Torsdag 2019-03-07 kl. 10:00

Torsdag 2019-03-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:25
Datum och tid: 2019-03-07 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Kommissionens meddelande om den inre marknaden i en värld som förändras (NU10)
Justering
COM(2018) 772
Föredragande: AF

3. Näringspolitik (NU7)
Beredning 2
Motioner
Föredragande: LS, AF

4. Regional tillväxtpolitik (NU8)
Beredning 2
Motioner
Föredragande: LH

5. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 mars kl. 10.00.

Bilagor