Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:26 Torsdag 2019-03-14 kl. 10:00

Torsdag 2019-03-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:26
Datum och tid: 2019-03-14 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Näringspolitik (NU7)
Justering
Motioner
Föredragande: LS, AF

3. Regional tillväxtpolitik (NU8)
Justering
Motioner
Föredragande: LH

4. Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB (NU9)
Beredning 3
Prop. 2017/18:40 och motioner
Föredragande: FJ

5. Förhandlingsarbete avseende kommissionens förslag till direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (kl. 10.20)
Information
Statsrådet Morgan Johansson, Justitiedepartementet

6. EU:s anslutning till Lissabonsystemet inom Wipo
Information
Statsrådet Morgan Johansson, Justitiedepartementet

7. Konsekvenser för Sverige av ett avtalslöst Brexit
Information
Statsrådet Morgan Johansson, Justitiedepartementet

8. Verksamheten vid Affärsverket svenska kraftnät (kl. 11.00)
Information
Statsrådet Anders Ygeman, Miljö- och energidepartementet

9. Inkomna skrivelser
Anmälan
Föredragande: JF

10. Kanslimeddelanden

11. Ev. övriga ärenden

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 mars kl. 11.00, därefter tisdagen den 26 mars kl. 14.00.

Bilagor