Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:27 Tisdag 2019-03-26 kl. 14:00

Tisdag 2019-03-26 kl. 14:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:27
Datum och tid: 2019-03-26 14:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB (NU9)
Fortsatt beredning (Tidigare behandlad den 26 februari, 5 mars och 14 mars)
Prop. 2017/18:40 och motioner
Föredragande: FJ

3. Kanslimeddelanden

4. Ev. övriga ärenden

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 mars kl. 10.00.

Bilagor