Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:28 Torsdag 2019-03-28 kl. 10:00

Torsdag 2019-03-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:28
Datum och tid: 2019-03-28 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB (NU9)
Justering (Tidigare behandlad den 26 februari, 5 mars, 14 mars och 26 mars)
Prop. 2017/18:40 och motioner
Föredragande: FJ

3. Mineralpolitik (NU11)
Beredning
Motioner
Föredragande: FJ

4. Återrapport från Nordiska rådets möte om energi
Monica Haider (S) och Lotta Olsson (M)

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 april kl. 10.00.

Bilagor