Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:29 Torsdag 2019-04-04 kl. 10:00

Torsdag 2019-04-04 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:29
Datum och tid: 2019-04-04 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Elmarknadsfrågor (NU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: LS

3. Verksamheten i Europeiska unionen under 2018
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skrivelse 2018/19:115 och motioner
Föredragande: AF

4. Kanslimeddelanden

5. Ev. övriga ärenden

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 april kl. 10.00.

Bilagor