Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:3 Torsdag 2018-10-18 kl. 10:00

Torsdag 2018-10-18 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:3
Datum och tid: 2018-10-18 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Kommissionens förslag om undantag i tilläggsskyddet för läkemedel
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM(2018) 317

3. Förslag till förordning om vissa onlinesändningar av tv- och radioprogram
Information
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM(2016) 594

4. Förslag till förordning om EU:s anslutning till Lissabonsystemet inom WIPO
Information
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM(2018) 350 och KOM(2018) 365

5. Förslag till förordning om kommissionens förslag till direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden
Information
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM(2016) 593

6. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

7. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

8. Utskottets arbete och rutiner
Information
Föredragande: JF

9. Vissa beslut gällande utskottets arbete
Ev. beslut
Föredragande: JF

10. Kanslimeddelanden

11. Ev. övriga ärenden

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 oktober kl. 10.00.

Bilagor