Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:30 Torsdag 2019-04-11 kl. 10:00

Torsdag 2019-04-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:30
Datum och tid: 2019-04-11 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)
Information om verksamheten
Generaldirektör Ulf Hammarström och avdelningschef Kristina Hallman

3. EU:s sammanhållningspolitik 2021–2027 (kl. 10.30)
Information om det pågående förhandlingsarbetet
Statsrådet Jennie Nilsson, Näringsdepartementet

4. Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (NU2y)
Fortsatt beredning (Tidigare behandlad den 4 april)
Skrivelse 2018/19:115 och motioner
Föredragande: AF

5. Riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skrivelse 2018/19:75 och motioner
Föredragande: AF

6. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

7. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 23 april kl. 11.00.

Bilagor