Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:31 Tisdag 2019-04-23 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:31
Datum och tid: 2019-04-23 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (NU2y)
Justering (Tidigare behandlad den 4 april och den 11 april)
Skrivelse 2018/19:115 och motioner
Föredragande: AF

3. Prioriteringar för den inre marknaden
Information
Statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet

4. Prioriteringar för EU:s handelspolitik
Information
Statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet

5. Kanslimeddelanden
Inget sammanträde tisdagen den 30 april

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 april kl. 10.00.

Bilagor