Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:32 Torsdag 2019-04-25 kl. 10:00

Torsdag 2019-04-25 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:32
Datum och tid: 2019-04-25 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Mineralpolitik (NU11)
Fortsatt beredning (Tidigare behandlad den 28 mars)
Motioner
Föredragande: FJ

3. Elmarknadsfrågor (NU12)
Fortsatt beredning (Tidigare behandlad den 4 april)
Motioner
Föredragande: LS

4. Riksdagens skrivelser till regeringen (NU3y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Fortsatt beredning (Tidigare behandlad den 11 april)
Skrivelse 2018/19:75 och motioner
Föredragande: AF

5. Energipolitik (NU14)
Beredning
Motioner
Föredragande: MK

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 maj kl. 10.00.

Bilagor