Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:33 Torsdag 2019-05-02 kl. 10:30

Torsdag 2019-05-02 kl. 10:30

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:33
Datum och tid: 2019-05-02 10:30
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Mineralpolitik (NU11)
Justering (Tidigare behandlad 28 mars och 25 april)
Motioner
Föredragande: FJ

3. Elmarknadsfrågor (NU12)
Justering (Tidigare behandlad 4 april och 25 april)
Motioner
Föredragande: LS

4. Riksdagens skrivelser till regeringen (NU3y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Justering (Tidigare behandlad 11 april och 25 april)
Skrivelse 2018/19:75 och motioner
Föredragande: JF

5. Handelspolitik (NU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: FJ

6. Vårändringsbudget för 2019
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2018/19:99 och följdmotioner
Föredragande: LS

7. Årsredovisning för staten 2018
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2018/19:101 och ev. följdmotioner
Föredragande: JF

8. Förslag om utskottsinitiativ

9. Inbjudningar
Föredragande: JF

10. Säkerhetsintroduktion (kl. 10.45)
Information
Säkerhetspolisen, riksdagens säkerhetsenhet och riksdagens juridiska enhet.

11. Kanslimeddelanden

12. Ev. övriga ärenden

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 maj kl. 10.00.

Bilagor