Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:34 Tisdag 2019-05-14 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:34
Datum och tid: 2019-05-14 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Vårändringsbudget för 2019 (NU4y)
Yttrande till finansutskottet
Fortsatt beredning (Tidigare behandlad 2 maj)
Prop. 2018/19:99 och följdmotioner
Föredragande: LS

3. El- och effektsituationen i Skåne och Mälardalen
Information
Statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet

4. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 maj kl. 10.00.

Bilagor