Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:36 Tisdag 2019-05-28 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:36
Datum och tid: 2019-05-28 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Handelspolitik (NU13)
Justering (Tidigare behandlad 2 maj och 16 maj)
Motioner
Föredragande: FJ

3. Energipolitik (NU14)
Justering (Tidigare behandlad 25 april och 16 maj)
Motioner
Föredragande: MK

4. Regionala exportcentrum
Information om granskningsrapport RIR 2019:3
Riksrevisor Stefan Lundgren, tf. enhetschef Bengt Lewin, projektledare Dimitrios Ioannidis och revisionsledare Niklas Kaunitz, Riksrevisionen

5. Jämställdhet i Almis låneverksamhet (kl. 11.20)
Information om granskningsrapport RIR 2019:7
Riksrevisor Helena Lindberg, tf. enhetschef Bengt Lewin, projektledare Emilia Johansson och revisionsledare Niklas Kaunitz, Riksrevisionen

6. Förslag om utskottsinitiativ
Ev. beslut

7. Utskottssammanträde samtidigt som arbetsplenum
Ev. beslut att sammanträda tisdagen den 18 juni kl. 10.30.

8. Inbjudning
Föredragande: JF

9. Kanslimeddelanden

10. Ev. övriga ärenden

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 juni kl. 11.00.

Bilagor