Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:37 Tisdag 2019-06-04 kl. 11:00

Tisdag 2019-06-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:37
Datum och tid: 2019-06-04 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om försäljningarna av statens aktier i Nordea (NU15)
Fortsatt beredning (Tidigare behandlad 16 maj)
Skr. 2018/19:49
Föredragande: LS

3. Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan (NU16)
Fortsatt beredning (Tidigare behandlad 16 maj)
Prop. 2018/19:93 och motioner
Föredragande: FJ

4. Förslag om utskottsinitiativ
Ev. beslut

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 juni kl. 11.00.

Efter avslutat sammanträde har respektive resedelegation möte.

Bilagor