Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:38 Tisdag 2019-06-11 kl. 11:00

Tisdag 2019-06-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:38
Datum och tid: 2019-06-11 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om försäljningarna av statens aktier i Nordea (NU15)
Justering (Tidigare behandlad 16 maj och 4 juni)
Skr. 2018/19:49
Föredragande: LS

3. Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan (NU16)
Justering (Tidigare behandlad 16 maj och 4 juni)
Prop. 2018/19:93 och motioner
Föredragande: FJ

4. Kanslimeddelanden

5. Ev. övriga ärenden

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 juni kl. 10.30.

Bilagor