Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:39 Tisdag 2019-06-18 kl. 10:30

Tisdag 2019-06-18 kl. 10:30

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:39
Datum och tid: 2019-06-18 10:30
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 25 juni 2019
Information om dagordningspunkterna 3–4
Statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet

3. Allmänna rådet (sammanhållningspolitiken) den 25 juni 2019 (kl. 11.00)
Information om dagordningspunkt 3
Statssekreterare Per Callenberg, Näringsdepartementet.

4. Delegationsresor
Beslut om syften
Föredragande: JF

5. Ärendeberedningsprocessen
Diskussion
Föredragande: JF

6. Inbjudningar
Föredragande: JF

7. Höstens planering
Föredragande: JF

8. Hantering av ev. subsidiaritetsärenden under sommaren
Information
Föredragande: JF

9. Bemyndigande att inhämta regeringens bedömning
Beslut
Fråga om att bemyndiga ordföranden att inhämta regeringens bedömning över ett eventuellt inkommet subsidiaritetsärende under sommaruppehållet.

10. Inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

11. Kanslimeddelanden

12. Bemyndigande att justera dagens protokoll
Beslut
Fråga om att bemyndiga ordföranden att justera dagens protokoll.

13. Ev. övriga ärenden

14. Nästa sammanträde
Vid behov tisdagen den 27 augusti kl. 11.00.

Bilagor