Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:4 Torsdag 2018-10-25 kl. 10:00

Torsdag 2018-10-25 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:4
Datum och tid: 2018-10-25 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn (NU5)
Justering
Prop. 2017/18:267
Föredragande: FJ

3. Förslag till förordning om marknadskontroll
Överläggning
Statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet
COM(2017) 795

4. Rådet för utrikes frågor (handel)
Information
Statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet

5. EU-domstolens dom
Information om EU-domstolens dom Achmea och dess konsekvenser för investeringsskyddsavtal mellan EU-länder
Statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet

6. Främjanderesor
Information
Statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet

7. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
Föredragande: AF
PM

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 november kl. 10.00.


Efter avslutat sammanträde fotografering i trapphallen (10 min.)

Bilagor