Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:5 Torsdag 2018-11-08 kl. 10:00

Torsdag 2018-11-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2018/19:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:5
Datum och tid: 2018-11-08 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Konstitutionsutskottets uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (NU1y)
Justering
Föredragande: AF
PM

3. Kommissionens arbetsprogram för 2019
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Beredning
COM(2018) 800
Föredragande: AF

4. Tillväxtverket, Vinnova och Tillväxtanalys
Information
Generaldirektör Gunilla Nordlöf och avdelningschef Tim Brooks, Tillväxtverket
Generaldirektör Darja Isaksson och kommunikationschef Karin Tell, Vinnova
Generaldirektör Sonja Daltung och avdelningschef Carly Smith Jönsson, Tillväxtanalys

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 november kl. 11.00.

Bilagor